VBS SIA „Latvijas Televīzija” finansiālo un saimniecisko darbību raksturojošo procesu izvērtējums

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Nacionālā radio un televīzijas valsts padome