VBS SIA "Latvijas Radio” finansiālās darbības un to ietekmējošo faktoru analīze

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Nacionālā radio un televīzijas valsts padome