Vēlētāju attieksme pret vēlētāju reģistrācijas un balsošanas kārtību Eiropas Parlamenta vēlēšanās: kvantitatīvā aptauja