Skolas loma skolēnu veselības uzlabošanā

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija (VM)