Norādījumi Reģionālā meža monitoringa novērojumu veikšanai

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija
Zemkopības ministrija (ZM)