Aktuālās cilvēktiesību problēmas Latvijā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts cilvēktiesību birojs