Svešvalodu mācīšana Eiropas skolās (salīdzinošais pārskats un nacionālie ziņojumi)

Ziņojums
Veids
Politikas jomas izvērtējums
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)