Skolotāja darba loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)