Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Salaspils novada pašvaldība
Pētījuma mērķis:Izveidot vietējas nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju “Zeltiņu purva dabas parks”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Apzināt ārvalstu labo praksi un izstrādāt priekšlikumus nacionālās sistēmas izveidei patērētāju parādu konsultāciju jomā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Identificēt esošās un potenciālās inovāciju ekosistēmas Latvijas Viedās specializācijas jomās (RIS3) un to, kā šīs ekosistēmas un to sociāli ekonomisko potenciālu var vēl vairāk nostiprināt un aptvert, labāk integrējoties Eiropas zināšanu un inovāciju ekosistēmās un starptautiskajos tirgos. Pētījuma mērķis ir definēt potenciālās apakšnišas un starpnozaru nišas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas jomām (RIS3), fokusējoties uz jaunām ES pieprasījuma tendencēm, pieejamo finansējumu un ES misijām utt., tādējādi sniedzot iespēju veidot nacionālas inovāciju ekosistēmas ar lielu ietekmi uz tautsaimniecību un augstu pievienoto vērtību, ar lielu iespēju iekļūt Eiropas un starptautiskās uzņēmējdarbības ekosistēmās/ vērtību ķēdēs.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu – nodokļu maksātāju apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem
Atslēgvārdi:

Nodokļi, VID klienti, VID

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Veikt Rīgas valstspilsētas vides pieejamības visaptverošu izpēti ar mērķi noteikt vides pieejamības problēmu jomas un izstrādāt iespējamos problēmu risinājumu modeļus.
Atslēgvārdi:

Rīga 2030

81 - 90 no 3209