Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Pētījums "Prognozētās izmaiņas darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Būvniecības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Sabiedriskās domas pētījuma veikšana par Liepājas pilsētas attīstības programmas īstenošanas gaitu"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Pašvaldība un plānošanas reģions
Nosaukums:
Par Latvijas un Latvijas izcelsmes pētniecības diasporu ārvalstīs sadarbības tīkliem 1.kārta
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Diaspora, pētnieki

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Ieslodzījuma vietu pārvalde; Valsts probācijas dienests; profesionālā kompetence; darbinieku atlase

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Ieslodzījuma vietu pārvalde; darbinieku apmācības

Nosaukums:
Pētījums "Komerctiesību regulējuma, saistībā ar tā piemērošanu sniegto pakalpojumu, kā arī strīdu risināšanas vides novērtējums"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

komerctiesības; valsts pārvaldes pakalpojumi; strīdu risināšana

Nosaukums:
Pētījums „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Bērnu uzraudzības pakalpojums, Atbalsts vecākiem ar nestandarta darba laiku

Nosaukums:
Pētījums "Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām un darbinieku mācību vajadzībām
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, profesionālā kompetence, darbinieku atlase, darbinieku apmācības

Nosaukums:
Pētījums "Klasteru programmas ikgadējā novērtējuma metodoloģijas izstrāde"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Eksporta veicināšana
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
71 - 80 no 2997