Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, minimālie ienākumi

Nosaukums:
Ex-ante pētījums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Pašvaldību sociālo dienestu darbība (Ex-ante), Sociālais darbs, Pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšana

Nosaukums:
Pētījums "Ekspertu konsultāciju pakalpojums (sabiedriskās domas izpēte - sabiedriskās drošības nodrošināšanas sektora un korupcijas vides analīzei"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts Kontrole
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Prioritāro zinātņu nozaru definēšana"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Prioritārās zinātņu nozares

Nosaukums:
Pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija - Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Bijušie ieslodzītie, resocializācija

Veids:
Cits dokuments
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Nosaukums:
Pētījums par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumiem un tā modernizācijas nepieciešamību
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
Atslēgvārdi:

Civillikums, mantojuma tiesības

Nosaukums:
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” izvērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas starpposma rezultatīvo rādītāju padziļināts izvērtējums"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Rezultatīvie rādītāji

61 - 70 no 2927