Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana informācijas komunikāciju tehnoloģiju pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, informācijas komunikāciju tehnoloģijas

Nosaukums:
Pētījums par attieksmi pret valsts policiju
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
Atslēgvārdi:

Policija, noziedzība, policijas darba vērtējums, uzticēšanās policijai, Valsts policija, sabiedriskā kārtība, policijas darba vērtējums, policijas pieejamība

Nosaukums:
Noslēguma izvērtējums “Vai nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos veicinājusi to ekonomisko attīstību?”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, elektronisko sakaru tīkli

Nosaukums:
Pētījums par kultūrizglītības satura un sagatavoto darba ņēmēju (speciālistu) skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
Nosaukums:
Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana uzņēmējdarbības atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, uzņēmējdarbība, finanšu instrumenti

Nosaukums:
Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija
Veids:
Metodika
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, iztikas minimums, minimālie ienākumi

Nosaukums:
Pētījums „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Studenti, Eurostudent, Sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi

Nosaukums:
Pētījums par mazākumtautību līdzdalību demokrātiskajos procesos Latvijā, 2017
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija
Nosaukums:
Atkārtotas viktimizācijas izpēte
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
Atslēgvārdi:

Noziedzība, latentā noziedzība, cietušais, viktimizācija, policija, drošība

Nosaukums:
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, minimālie ienākumi

51 - 60 no 2929