Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Tiesu sistēmas novērtējums (darbības efektivitāte un kvalitāte)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

Tiesu sistēma

Nosaukums:
Tūristu apmierinātības pētījums par Latvijas tūrisma piedāvājuma daudzveidību, kvalitāti un citiem faktoriem
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, VA
Nosaukums:
Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā 2016 - 2017"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Ekspertu pētījums ‘’Izstrādāt uz atvērtā tirgus principiem balstītu tehnisko palīglīdzekļu (TPL) kompensācijas sistēmas noteikšanas metodiku, veicot ekspertu pētījumu par TPL reālo izmaksu noteikšanu, TPL kompensācijas sistēmas un klientu brīvās izvēles ieviešanu"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Tehniskie palīglīdzekļi, kompensācijas sistēma, brīvais tirgus

Nosaukums:
Sabiedriskās domas pētījums par FM publiskās komunikācijas jautājumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

Komunikācija, valsts budžets, nodokļu reforma

Nosaukums:
Pētījums "Prognozētās izmaiņas darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Sabiedriskās domas pētījuma veikšana par Liepājas pilsētas attīstības programmas īstenošanas gaitu"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Pašvaldība un plānošanas reģions
Nosaukums:
Pētījums „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Bērnu uzraudzības pakalpojums, Atbalsts vecākiem ar nestandarta darba laiku

Nosaukums:
Pētījums "Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām un darbinieku mācību vajadzībām
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija - Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, profesionālā kompetence, darbinieku atlase, darbinieku apmācības

51 - 60 no 2977