Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts Kanceleja
Pētījuma mērķis:ikgadējs pētījums
Atslēgvārdi:

klientu apmierinātība; klientu apkalpošana; valsts pārvaldes klienti; valsts pārvaldes darbs; uz klientu orientētas valsts iestādes

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noteikt ar autortiesībām aizsargātu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomu valsts pārvaldē, lai komisija varētu panākt vienošanos par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu par 2019., 2020. un 2021.gadā veikto reprogrāfisko reproducēšanu valsts pārvaldē.
Atslēgvārdi:

reprogrāfiskā reproducēšana; autortiesības

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija (SM)
Atslēgvārdi:

Alternatīvās degvielas; Alternatīvo degvielu attīstības 2017.-2020.gadam plāna projekts

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, pielāgošanās klimata pārmaiņām

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

PISA, lasītprasme, matemātika, dabaszinātnes, mācību sasniegumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Atslēgvārdi:

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

TALIS, skolotāji, mācību vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

PIRLS, lasītprasme

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Pasaules Banka, augstākā izglītība, augstākās izglītības institūciju pārvaldība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgvārdi:

ES fondi, informētība, sabiedrības vērtējums

51 - 60 no 2996