Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Pētījums "Diasporas zinātnieku piesaiste un sadarbības veicināšana"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Sabiedrības integrācija
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" (2017.gads)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Jaunatnes politikas monitorings"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Jaunieši, statistika, līdzdalība, brīvais laiks, karjeras konsultācijas, lēmumu ietekmēšana, brīvprātīgais darbs

Nosaukums:
Pētījums "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam starpposma rezultatīvo rādītāju padziļināts izvērtējums"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Valsts valoda, valsts valodas zinātniskā izpēte, attīstība, valsts valodas juridiskais statuss

Nosaukums:
Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām kriminālsodu izpildē un pētījums par līdzgaitniecības modeļa ieviešanu
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija - Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Brīvprātīgo darbs, līdzgaitnieki, resocializācija

Nosaukums:
Pētījums par profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija - Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Profesionālās izglītības programmas

Nosaukums:
Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana transporta nozares attīstībā 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, transports

Nosaukums:
Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2016.gada aptauja
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
VM Slimību profilakses un kontroles centrs
Nosaukums:
Noslēguma izvērtējums „ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, bioloģiskā daudzveidība, dabas resursu saglabāšana, vides piesārņojums

Nosaukums:
Latvijas iedzīvotāju viedoklis par valsts aizsardzības jautājumiem (2017.gadā)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Aizsardzības ministrija
41 - 50 no 2929