Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Komerctiesību regulējuma, saistībā ar tā piemērošanu sniegto pakalpojumu, kā arī strīdu risināšanas vides novērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

Komerctiesības, valsts pārvaldes pakalpojumi, strīdu risināšana

Nosaukums:
Horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” izvērtējums, lai noteiktu KP HP politikas ieguldījumu vides aizsardzībā, klimata pārmaiņu samazināšanas veicināšanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām, t.sk. nosakot ietekmi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, pielāgošanās klimata pārmaiņām

Nosaukums:
Pētījums par alternatīvo degvielu infrastruktūras (elektroenerģ., CNG, LNG, ūdeņradis, biodegviel., sintētiskās un parafīnizētās degvielas) ieviešanas scenāriju un sociāli ekonomiskos efektus
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
Atslēgvārdi:

Alternatīvās degvielas; Alternatīvo degvielu attīstības 2017.-2020.gadam plāna projekts

Nosaukums:
Pētījums "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (PISA)"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

PISA, lasītprasme, matemātika, dabaszinātnes, mācību sasniegumi

Nosaukums:
Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Atslēgvārdi:

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs

Nosaukums:
OECD Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums (TALIS)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

TALIS, skolotāji, mācību vide

Nosaukums:
Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules Banku
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Pasaules Banka, augstākā izglītība, augstākās izglītības institūciju pārvaldība

Nosaukums:
Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (PIRLS)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

PIRLS, lasītprasme

Nosaukums:
Sabiedriskās domas pētījums par finanšu un nodokļu politiku
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

Valsts budžets, nodokļu reforma

Nosaukums:
Sabiedriskās domas izvērtējums par iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības fondiem
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, informētība, sabiedrības vērtējums

41 - 50 no 3004