Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Pētījums "Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma JNI, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, jauniešu nodarbinātība

Nosaukums:
Ikgadējais problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 10.posma pētījums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
VM SPKC
Atslēgvārdi:

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, infekcijas slimības

Nosaukums:
Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
VM SPKC
Atslēgvārdi:

Vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, infekcijas slimības, riskanta uzvedība, HIV, STS

Nosaukums:
Pētījums "Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporā"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Migrācijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Inovācijas, viedās specializācijas stratēģija, augstākā izglītība

Nosaukums:
VUGD īstenotie prevencijas pasākumi un to ietekme uz civilo drošību
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
Atslēgvārdi:

Prevencija, sabiedrība, drošība, civilā aizsardzība

31 - 40 no 2929