Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Pētījums par IeVP un VPD darbinieku profesionālajām kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām un darbinieku mācību vajadzībām
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija - Ieslodzījuma vietu pārvalde
Atslēgvārdi:

Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, profesionālā kompetence, darbinieku atlase, darbinieku apmācības

Nosaukums:
Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma JNI, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, lietderības, efektivitātes un ietekmes noslēguma izvērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
Atslēgvārdi:

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, jauniešu nodarbinātība

Nosaukums:
Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
VM SPKC
Atslēgvārdi:

Vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, infekcijas slimības, riskanta uzvedība, HIV, STS

Nosaukums:
Ikgadējais problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 10.posma pētījums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
VM SPKC
Atslēgvārdi:

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, infekcijas slimības

Nosaukums:
Pētījums "Jaunās nodarbinātības formas un to piemērošana praksē"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Letālo nelaimes gadījumu darbā, kuri nav tieši saistīti ar darba vides faktoriem, cēloņi, sekas un novēršanas iespējas Latvijā"
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Ārpolitika
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
Nosaukums:
Pētījums "Jaunatnes politikas monitorings"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Jaunieši, statistika, līdzdalība, brīvais laiks, karjeras konsultācijas, lēmumu ietekmēšana, brīvprātīgais darbs

Nosaukums:
Pētījums "Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam starpposma rezultatīvo rādītāju padziļināts izvērtējums"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

Valsts valoda, valsts valodas zinātniskā izpēte, attīstība, valsts valodas juridiskais statuss

31 - 40 no 2934