Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Nosaukums:
Maksātnespējas regulējuma novērtējums (veikto reformu vērtējums)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

Maksātnespējas process, maksātnespējas administratori

Nosaukums:
Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
Nosaukums:
Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
Nosaukums:
Komerctiesību regulējuma, saistībā ar tā piemērošanu sniegto pakalpojumu, kā arī strīdu risināšanas vides novērtējums
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tiesu administrācija
Atslēgvārdi:

Komerctiesības, valsts pārvaldes pakalpojumi, strīdu risināšana

Nosaukums:
Visaptverošs pētījums par ceļu satiksmes drošību ietekmējošiem riska faktoriem Latvijā
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
Atslēgvārdi:

Ceļu satiksmes drošība; Ceļu satiksmes drošības 2017.-2020.gadam plāna projekts

Nosaukums:
Pētījums par sāls patēriņu un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
Nosaukums:
Pētījums par procesu atkarību (azartspēles, datoratkarība, jaunās tehnoloģijas u.c) izplatību Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošiem riska faktoriem
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
Nosaukums:
Pētījums par alternatīvo degvielu infrastruktūras (elektroenerģ., CNG, LNG, ūdeņradis, biodegviel., sintētiskās un parafīnizētās degvielas) ieviešanas scenāriju un sociāli ekonomiskos efektus
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
Atslēgvārdi:

Alternatīvās degvielas; Alternatīvo degvielu attīstības 2017.-2020.gadam plāna projekts

Nosaukums:
Pētījums "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (PISA)"
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

PISA, lasītprasme, matemātika, dabaszinātnes, mācību sasniegumi

Nosaukums:
Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (PIRLS)
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
Atslēgvārdi:

PIRLS, lasītprasme

11 - 20 no 2934